កន្លែងប្ដូរប័ណ្ណបើកបរថ្មីនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល និងចាប់ដំណើរការនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦
Posted On : June, 9, 2016 | By សំឡេងទីក្រុង

Sorry, this entry is only available in Khmer. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦

ប្រភព៖ business-cambodia

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ខាងមុខនេះ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជួន បានសម្រេចដាក់ឲដំណើរការការិយាល័យប្ដូរប័ណ្ណបើកបរថ្មី ដែលមានទីតាំងនៅទីប្រជុំ ស្ថិតនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល។

ការរៀបចំការិយាល័យថ្មី ដែលមានទីតាំងនៅទីប្រជុំជននេះ គឺចង់បង្ខិតសេវាឲនៅជិតនឹងប្រជាជនបំផុត ដើម្បីសម្រួលពួកគាត់ដល់ការប្ដូរប័ណ្ណបើកបរថ្មីនេះ ជាងនេះទៅទៀត ការបង្កើតទីតាំងនៅទីប្រជុំជននេះ ជាផែនការ ១០០ថ្ងៃដែលបានរៀបចំឡើង ដើម្បីធ្វើឲប្រសើរឡើងដល់ការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ធពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យដឹកជញ្ជូន។

ងត

 

Urban Voice Cambodia

Urban Voice Cambodia